לפני מעבר לטופס ההרשמה - חובה לקרוא ולהבין

1. ההרשמה למסלולים התחרותיים 35 /51 ק"מ מיועדת לרוכבים אידיבידואליים. מחיר ההרשמה כולל השתתפות בתחרות, לוחית משתתף, צ'יפ למדידת זמנים, שתי תחנות האכלה לאורך המסלול, טקס סיום ופודיומים וחולצת משתתף.

2. על כל הנרשמים למקצה התחרותי  51 ק"מ יצרף את המסמכים הבאים:
       א. בדיקה ארגומטרית תקפה ל-22/2/20.
          לחלופין ניתן להציג כרטיס חבר תחרותי של איגוד האופניים בישראל לעונת 2020..
      ב. חתימה על טופס שחרור מאחריות

3. משתתפי מקצה התרותי 35 ק"מ יחתמו על הצרת בריאות  וטופס שחרור מאחריות

4. הרשמה למסלולים החווייתיים 3/6/9 ק"מ מיועדת למשפחות ברכיבה עמצאית. מחיר ההרשמה כולל חולצת אירוע מנדפת, בקבוק מים ותמרים.

5. על הנרשמים  לחתום עבור כל אחד מהמשתתפים על הצהרת בריאות ושחרור מאחריות

6. למעבר למדיניות הביטולים.

7.  מלאו בבקשה, באנגלית, את כל השדות בטופס. 

8. קבלה (ללא מע"מ - אזור סחר חופשי אילת) נשלחת למייל של Participant 1 ועל שמו. ניתן להוסיף את שם העסק בהמשך לשם המשתתף. 

 

בלחצי על "להרשמה" אני מצהיר/ה שקראתי והבנתי את כל הרשום לעיל:

 

הרשמה למקצה 51 ק"מ

הרשמה למקצה 35 ק"מ

הרשמה למקצה משפחות